km31763007@gmail.com


Babuska 
Himmelbjergvej 11

8680 Ry

Holotropi nær himlen

PUSTERIET

Kære deltagere ved holotropisessioner på Himmelbjerggaarden!
Jeg vil i det følgende redegøre lidt for, hvad der venter dig, 😊 så du kan forberede dig på din rolle i forløbet. 
Husk at medbring lagen, dyne eller tæppe og pude, en plastflaske til vand, en madpakke og eventuelt slumrebriller og ørepropper. 
Vi har dog ekstra tæpper, som kan lånes.


Inden første session starter, får du en kort introduktion både til det holotropiske forløbet og til dagens program.  


Ideelt arbejder man sammen i par og er skiftevis hinandens sitter og puster.  

Hvis deltagertallet er ulige, bliver der en gruppe med tre deltagere, hvor to puster og en sitter. I en trepersonersgruppe, kan der blive to pust til en af gruppens medlemmer, hvis ønskeligt. 

Kender du på forhånd din makker, kan  I  aftalte, hvem af jer der skal puste først, så førstepusterne kan være fastende.  

Har den ene af jer erfaring med holotropi og den anden ikke, foreslår jeg, at den uerfarne puster først. 

 

Du og din makker finder en madras og lægger jeres sengetøj her. 


En session varer ca. 3 timer. Du ved den er slut, når musikken stopper og lyset tændes, eller mørklægningen for vinduerne fjernes. 


Under sessionen (og især efter sessionen) har pusteren mulighed for at arbejde med ømme steder eller spændinger i kroppen, som er kommet til bevidsthed under pusteriet. Dette arbejde hjælper både sitteren, jeg og evt. floatere med. 

Floater = En fælles betegnelse for facilitator eller facilitator i træning, der bevæger sig rundt i "pusterummet" under en Holotropic Breathwork-session. 
Uanset om du er puster eller sitter, skal du undgå at bruge parfume, parfumerede deodoranter og cremer. 

 
 

En session er helt på pusterens præmisser - derfor
SITTER  

Din opgave under den holotropiske session består i at være ved din pusters side under hele sessionen, og gi` din fulde opmærksomhed til din puster, være behjælpelig med vandflasken, køkkenrullen, plastposen eller et tæppe, hvis din puster giver signal til at have behov herfor.  

Holde hånd - måske holde om, hvis din puster beder herom, følge på toilet og i det hele taget drage omsorg for og beskytte din puster.  

Det er vigtigt, at din puster, hvis hun/han får brug for dig, kan nå dig og få øjenkontakt og kropskontakt med dig i det omfang,  pusteren beder om, og kun hvis din puster beder herom.  

Skulle din puster få brug for "at ligge i ske" f.eks. og er det for tæt for dig, kan du lægge en pude eller dyne imellem jer.  

Du skal selv tage vare på dine grænser.  

Inden sessionen begynder har I aftalt, hvilke signaler pusteren vil benytte for at gøre sig forståelig, for det er ikke godt at bruge sprog, da sprog vil trække pusteren ud af sin evt. transpersonlige oplevelse. Om nødvendigt kan man viske sagte, så man ikke forstyrrer andre pustere i rummet.  

Måske får din puster brug for at arbejde med kroppen under pusteriet. Her er opgaven at gi` det modpres, pusteren har brug for. Tilkald mig eller floater med vink, så kommer vi og hjælper.  

Pusteren kan få brug for at komme på benene og bevæge sig, du rejser dig så også op, og er parat til at støtte din puster, og du passer på, at din puster ikke kommer til at træde på andre pustere.  

Både puster og sitter undgår brug af smykker, ur og andet, som kan ridse eller skære. 

Vigtigt er det, at du, som sitter ikke på nogen måde griber ind i din pusters session.  Det kan ikke siges for ofte.

Du må ikke hverken trøste, heale eller hjælpe din puster, med mindre din puster udtrykkeligt beder om det.  

Får du brug for et toiletbesøg, eller bare at strække benene lidt, rækker du en arm i vejret, så afløser jeg dig, således at din puster ikke er alene. 

 

Der må drikkes vand under sessionen, men undgå at spise, da lugten af mad/kaffe kan trække pusteren ud af hendes/hans holotropiske oplevelser.

 

Måske opdager du, at din puster ikke puster mere - ja måske tilsyneladende er faldet i søvn, det er helt ok.
MED MINDRE din puster på forhånd har bedt dig om, på en eller anden måde at minde hende/ham om pusteriet, lader du din puster sove eller undlade at trække vejret. Vi har endnu aldrig oplevet, at pustere er hverken besvimede eller døde af mangel på ilt. 
Dyb søvn - kaldet yogi søvn - er en dybt helende tilstand, som ikke skal forstyrres. 
Vær meget nænsom og forsigtig med evt. berøring af din puster, som er meget sensitiv i processen.  

Når din puster er tjekket ud - pusteren må ikke gå fra madrassen, før jeg eller evt. en anden facilitator har tjekket hende/ham ud, følger du din puster ind til lokalet med tegnegrej og hjælper til rette.
Måske din puster trænger til en kop te eller kaffe eller andet, så betjener du. Er din puster godt bænket og finder det ok, må du forlade hende/ham nu.  

Pusteren tegner/maler/skriver nu en mandala, som udtrykker, hvad hun/han oplevede under sin session.
Det er en god ide at vente med at tale, til mandalaen er tegnet, lad pusteren bestemme farten, og vil pusteren samtale, så forlad lokalet, så andre pustere kan male uden forstyrrelser.

 

PUSTER  

Du har lagt dit sengetøj på madrassen, du har evt. slumrebriller eller et tørklæde med, du kan bruge som øjenbind, eller du lukker bare øjnene under sessionen.  

Du er fastende. (I rimelig grad) Du har en flaske vand og løstsiddende tøj på, og så er du parat til at begive dig på den rejse, din vejrtrækning og dine indre helende resurser vil berige dig med.  

Du har ikke smykker eller andet på, som du kan beskadige dig eller din sitter med. 
 

Holotropisessioner er forskellige fra person til person og fra gang til gang, det du kan være sikker på er, at hvad du oplever, netop er det, du er parat til og har brug for at opleve, og at dine oplevelser virker helende. 
 

Du bestemmer farten - vejrtrækningen er din speeder. Uanset hvad, du oplever er det en god ide at blive i det og puste ind i det - også eventuelle smerter eller spændinger. Dog kan du bede din sitter om hjælp (uden ord) - eller få din sitter til at vinke efter en floater, så du kan få “modtryk”. Især kan det blive aktuelt, hvis du får kramper.  

Der kan forekomme kramper især i hænderne. Bliver det for smertefuldt eller irriterende, så ræk dine hænder ud mod din sitter, og du vil få et par håndflader at skubbe imod – eller du kan skubbe dine hænder sammen.  

Du får måske en impuls til at danse eller bevæge dig på den ene eller anden måde, så er det vigtigt, du følger kroppens impuls - altså ikke en tankeimpuls, men en kropsimpuls – ideen er, at du holder op med at tænke, så en anden/andre del/dele af dig kommer i forgrund og din “sunde fornuft” i baggrund 😊  

Har du ikke lyst til at komme på benene for at følge en løbe- eller danseimpuls, kan du bare blive liggende og gøre bevægelserne i liggende stilling ;)  

Du skal blot trække vejret hurtigere og dybere, overgi` dig til processen og ha` tillid til, at din sitter (eller en floater) er ved din side og parat til at hjælpe dig med, hvad du måtte få behov for.  
 

Under kropsarbejdet er det godt, at du får sluppet både de spændinger og lyde (måske ord), der knytter sig til spændingerne, og her skal du ikke tage hensyn til andre pustere, bare slip lydene fri på den frekvens som passer til.  

Du kan råbe "skrid", "hold op", "gå væk" osv, men den/de personer, der hjælper dig med modpres, bliver ved - MEN ordet "STOP" skal adlydes af alle parter.  

Det kan ske, du bliver mere livlig, end din sitter kan håndtere, så siger din sitter stop, og du må vente med at udfolde dig, til sitteren har fået forstærkning.  

Når du er hjemme igen efter holotropien

Vent lige med at tage større beslutninger til et par uger efter din session.  

Forkæl dig selv ud over det vanlige med f.eks fodbade, massage, hvile og hvad du kan finde på, og hæng gerne dine mandalaer op et sted, hvor du vil få øje på dem hver dag. Lad dem synke ind i dig og virke. Vær opmærksom på dine drømme og synkrone oplevelser.  Skriv dem gerne ned.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget, du efterfølgende har brug for at tale om. Du kan ringe eller skrivve. Vil du være sikker på, jeg er der og besvarer dit opkald, er det en god ide, at vi lige aftaler et tidspunkt via sms.